โลจิสติกส์ที่เป็นที่ยอมรับในห่วงโซ่อุปทานด้วยการเพิ่มมูลค่า

โลจิสติกส์สามารถกำหนดได้ว่าเป็นการวางแผนและควบคุมผลิตภัณฑ์และข้อมูลในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบวัสดุไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์การวัดโดยเฉพาะและสร้างความพึงพอใจให้กับชุดข้อ จำกัด เฉพาะ คำจำกัดความเหล่านี้สามารถทำให้ง่ายขึ้นเพื่อหมายถึงการจัดการการไหลเวียนของสินค้าตลอดจนการบริการโลจิสติกส์ตั้งแต่จุดผลิตจนถึงจุดบริโภคเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้บริโภค กิจกรรมภายใต้โลจิสติกส์ ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลคลังสินค้าบรรจุภัณฑ์สินค้าคงคลัง

การรักษาความปลอดภัยการขนส่งตลอดจนการจัดการวัสดุ โลจิสติกส์เป็นที่ยอมรับในห่วงโซ่อุปทานด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับสถานที่และประโยชน์ด้านเวลาโลจิสติกส์ถูกระบุในฟิลด์ที่แตกต่างกันเนื่องจากมูลค่าประสิทธิภาพ ฟิลด์เหล่านี้รวมถึงการจัดหาหลังการขายการผลิตการกำจัดและฟิลด์การกระจาย เอกสารนี้จะระบุพื้นที่ที่องค์กรเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ตลอดจนสาระสำคัญของโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร

การกระจายสินค้า สาขาโลจิสติกส์นี้กำหนดขีดความสามารถของการผลิต

สาขาโลจิสติกส์เหล่านี้กำหนดกิจกรรมเฉพาะ โลจิสติกส์การจัดหาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ / ซื้อซัพพลายเออร์และการจัดการอื่น ๆ ตลอดจนการวิจัยตลาด หลักการสำคัญของโลจิสติกส์การผลิตคือการเชื่อมต่อการจัดซื้อกับโลจิสติกส์การกระจายสินค้า สาขาโลจิสติกส์นี้กำหนดขีดความสามารถของการผลิตภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อตอบสนองต่อโลจิสติกส์การกระจายสินค้า โลจิสติกส์การกระจายสินค้าจัดการกับการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้า ส่วนประกอบประกอบด้วยการแปรรูปคลังสินค้าและการขนส่ง การขนส่งนี้มีความสำคัญมากที่สุด

เนื่องจากเวลาสถานที่และปริมาณการผลิตแตกต่างกันไป

ตามเวลาสถานที่และปริมาณการบริโภคปัจจุบันโลจิสติกส์ถูกทำให้ง่ายขึ้นผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความซับซ้อนที่ขัดขวางการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพในขณะนี้สามารถมองเห็นเป็นโมเดลปรับแต่งและวิเคราะห์ผ่านซอฟต์แวร์โลจิสติกส์จำลองโดยเฉพาะ ความซับซ้อนเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์นี้ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกำลังใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โลจิสติกส์และด้วยเหตุนี้

ระบบที่เชื่อถือได้ตลอดจนอุปกรณ์ควรสามารถดำเนินการ

จึงให้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการอุปสงค์และอุปทาน ปัญหาในโลจิสติกส์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในองค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนเป็นปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ ระบบที่เชื่อถือได้ตลอดจนอุปกรณ์ควรสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขสรุปได้ว่าประเด็นหลักของโลจิสติกส์คือการตัดสินใจว่าสินค้าดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

จะถูกจัดส่งขนส่งและจัดเก็บอย่างไรและเมื่อใดซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ ซึ่งแตกต่างจากการจัดการการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เห็นได้ชัดที่สุดในสังคมสมัยใหม่ ระบบโลจิสติกส์ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับบริการขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงสถานที่ที่มีการประมวลผลสินค้าซึ่งรวมถึงศูนย์การผลิตศูนย์กระจายสินค้าอาคารขนส่งและที่ทิ้งขยะซึ่งจะกล่าวถึงเพียงไม่กี่แห่ง บริการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวก

Comments are closed.